АГЕТ

Громадська організація
“Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України”

SCIENTIFIC SOCIETY OF ANATOMISTS, HISTOLOGISTS, EMBRYOLOGISTS AND TOPOGRAPHIC ANATOMISTS OF UKRAINE

http://morph.org.ua