АГЕТ

Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists, and Topographic Anatomists of Ukraine

Громадська організація 

“Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України” 

 


VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України

16 по 18 вересня 2015 року у Запорізькому державному медичному університеті

http://morph.org.ua