АГЕТ

 

Громадська організація
“Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України”

Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists and Topographic Anatomists of Ukraine

 

http://morph.org.ua