АГЕТ

Громадська організація
“Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України” 
Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists and Topographic Anatomists of Ukraine
http://morph.org.ua